Vuoden luontokirja -kunniapalkinto on juuri julkistettu ja 2014 sen sai Jarmo Niemisen Aarresaaret – Helsingin saariston uskomaton luonto (Gummerus).

37. kertaa jaettava WWF:n tunnustus tuli siis pääkaupungin vähemmän tunnettua luontoa esittelevälle teokselle. Kirjan keskeisessä osassa ovat Vallisaari ja Kuninkaansaari, joilla on roolinsa myös Terveysmetsä-hankkeessa.

Hiljentyneet linnakesaaret eivät ole elottomia luonnon suhteen. Nuo toistaiseksi salatut keitaat ovat Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen entiselle johtajalle läheisiä; ei enempää eikä vähempää kuin ”aarresaaria”.

Luontokirjailijaksi, -kuvaajaksi ja -oppaaksi muutama vuosi sitten ryhtynyt Nieminen on johdattanut tuhansia ihmisiä luontoon. Samalla everstiluutnantti evp. on kerännyt ympärilleen luonnontuntijoiden verkoston ja omaksunut näiltä tehokkaasti lajistollista ja ekologista tuntemusta. Hänestä on tullut luonnonsuojelija, joka pohjaa vakaumuksensa tietoon ja tunteeseen.

Ennen kaikkea mies on samoillut, rämpinyt, kahlannut, ryöminyt, kiipeillyt, väijynyt ja tunnelmoinut maastossa; kaikkina vuodenaikoina, jokaisella säällä, öin ja päivin – metsiä, pensaikoita, kalliojyrkänteitä, ruovikoita, lintuluotoja, lepakkoluolia ja päiväperhosketoja. Retkien rikas kokemuspohjainen tarina- ja kuvakertymä siivilöityi Aarresaariin, Vuoden luontokirjaan 2014.

Palkinnon kunniaksi Terveysmetsä-blogi haastatteli kirjailijaa.

Onneksi olkoon tunnustuksesta. Mikä sai sinut tekemään tämän kirjan?

”Halu edistää kansalaisten ymmärrystä puolustusvoimilta vapautuvien saarien luontoarvoista. Tahdoin tehdä kirjan, jossa kerrotaan henkilökohtaisella tasolla luontokokemuksien, pienien ja suurien, merkityksestä.”

Miten luonnehtisit luontosuhdettasi?

”Syvä. Luonto on olemiseni ehto. Se on kaikki, se on elämä.”

Millaisen olon saat retkiltä?

”Ajatukseni lähtevät lentoon merellä, maiset murheet katoavat mielestäni.”

Valli- ja Kuninkaansaari avataan siviileille 2016. Mikä mielestäsi on oleva niiden tärkein anti kaupunkilaisille ja matkailijoille?

”Saarilla vaikuttaneiden eri kansojen kohtaaminen rakenteissa, kulttuurihistoria. Ja luonnon terveysvaikutukset.”

Kiitos!

Teksti ja kuva: Marko Leppänen