Luonnontie suunnittelee ja toteuttaa luontopalveluja julkisille ja yksityisille tahoille. Suunnittelemillamme luontoreiteillä elvytään, inspiroidutaan ja tutustutaan monipuolisesti luontoon. Luonnontien koulutuksissa ja retkillä opitaan hyödyntämään luonnosta saatavia hyvinvointivaikutuksia osana palvelutoimintaa tai omaa elämää. Terveyttä edistäviin kasveihin tutustuminen syventää yhteyttä luontoon, tuo iloa ja opastaa pienten vaivojen turvalliseen itsehoitoon.

luontopolkuLuonnontie on kaikessa toiminnassaan sitoutunut ekologiseen kestävyyteen ja tutkittuun tietoon. Palvelumme on joustavaa, asiakaslähtöistä ja täsmällistä.

Kuva: Susanna Kekkonen