2.7.2013 Terveysluontopolku avataan Helsingin Vartiosaareen

Sitran kokeilussa luotiin Suomessa uudentyyppinen luontopolku, joka avaa sekä tiedoin että harjoittein luonnossa oleskelun tutkittuja terveysvaikutuksia.

Omatoimisesti kierrettävä polku on mitaltaan noin 2,5 kilometriä ja siinä on 14 kohdetta, muun muassa kotkansiipilehto, vartiokallio ja metsäkirkko. Maisemallisesti monipuolinen reitti mukailee Vartiosaaren aiempaa luontopolkua, joka valittiin 2002 Suomen parhaimmaksi luontopoluksi. Vartiosaareen pääsee Suomen Saaristokuljetuksen vuoroveneellä Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta ja Vuosaaresta (www.suomensaaristokuljetus.fi). 

Tarkempia ohjeita Vartiosaareen tuloon ja polun kiertämiseen löytyy alla olevasta linkistä.

http://villiltavihrealtasaarelta.blogspot.fi/2013/07/miten-paasta-vartiosaareen-kesalla-2013.html

Helsingin Vartiosaareen aukeaa 2.7 valtakunnallisesti uudentyyppinen luontopolku. Se johdattaa sekä tutkimustiedon että harjoitteiden avulla luonnossa oleskelun myönteisiin terveysvaikutuksiin. Pilottipolku syntyi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston rahoittamana kokeiluna, jonka tavoit­teena on ollut kehit­tää elvyt­tävän luonnon teemakohde pääkaupunkiin ja samalla tuottaa uusi konsepti, joka voi ins­pi­roida toi­mi­joita muuallakin Suo­messa luon­non ter­veys­vai­ku­tus­ten hyödyntämiseen.

Selvimmin luonnon elvyttävyys ilmenee koetussa psyykkisessä hyvinvoinnissa. Luonnossa oleilu esimerkiksi vähentää stressiä ja helpottaa psyykkisiä kriisejä ja toisaalta lisää kykyä selvitä tarkkuutta vaativista tehtävistä. On havaittu, että sairaalassa potilaat toipuvat nopeammin ja tarvitsevat vähemmän kipulääkettä, jos he näkevät viherympäristöä ikkunasta. Luonnon vaikutus ihmiseen on osoitettu myös mittaamalla muutoksia verenpaineessa, leposykkeessä, lihasjännityksessä, stressihormoni kortisolin pitoisuuksissa ja valkosolujen määrässä.

Polkukokeilussa käytettiin koeryhmiä, jotka täyttivät ennen ja jälkeen kierroksensa omaa oloa kartoittavat kyselylomakkeet. Myös verenpaineet mitattiin. Kokeilu ei pyrkinyt täyttämään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, mutta suuntaa antavat tulokset puoltavat vahvasti terveysluontopolun tehokkuutta.

Polun on toteuttanut Luonnontie-yritys yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) asiantuntijoiden Liisa Tyrväisen ja Ann Ojalan kanssa. Yhteistyötahona on myös Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Aiheesta myös Sitran sivuilla:

http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/terveysluontopolku-helsingin-vartiosaaressa

 

« »

© 2024 Luonnontie