Marko Leppäsen ja Adela Pajusen Terveysmetsä (Gummerus) näyttää, kuinka monin tavoin luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Se on kattava opas Suomen luonnon elvyttäviin erityispiirteisiin. Tutkimustietoa, tarinoita ja vinkkejä sisältävä kirja innostaa lähtemään luontoon ja etsimään omaa terveysmetsää. Matkaa evästää terveysmetsän 31-kohtainen tunnusmerkistö.

Terveysmetsä. Tunnista ja koe elvyttävä luonto

Luonnossa verenpaine, lihasjännitys ja stressihormonien määrä laskevat. Keskittymiskyky ja muisti paranevat. Kehon immuunijärjestelmä vahvistuu. Ajatukset selkiytyvät, ja luovuus kasvaa.

Kokeneiden luontotuntijoiden Marko Leppäsen ja Adela Pajusen Terveysmetsä-kirja kertoo, kuinka monin tavoin erilaiset luontopaikat – metsät, vesistöt, niityt, kalliot, harjut ja suot – vaikuttavat ihmiseen. Kirjaan koottu laaja tutkimustieto näyttää, miten tärkeä merkitys säännöllisillä luontoretkillä on ihmisen fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

Kirjan omakohtaiset tarinat, vinkit ja harjoitteet metsävoimailusta meditatiivisempiin lähestymistapoihin innostavat lähtemään luontoon ja löytämään oman terveysmetsän. Teos näyttää, että luontosuhdetta kannattaa vaalia yhtä omistautuneesti kuin ihmissuhteitakin.

FM Marko Leppänen on luonnon terveysvaikutuksiin perehtynyt maantieteilijä ja toimittaja, jolla on pitkä kokemus myös luonto-opastuksista. FT Adela Pajunen on biologi, luontokasvattaja ja yrittäjä. Leppänen ja Pajunen vetivät vuosina 2014–2017 toteutettua maa- ja metsätalousministeriön Terveysmetsä-hanketta, jonka osana he järjestivät Sipoon kunnan terveyskeskuksen kanssa luontoretkiä tukihoitomuotona muun muassa lievästä masennuksesta ja diabeteksesta kärsiville.

Marko Leppänen, Adela Pajunen: Terveysmetsä. Tunnista ja koe elvyttävä luonto
297 sivua

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
tiedottaja Jonna Tapanainen, 040 737 9016, jonna.tapanainen@gummerus.fi