Luonnontien ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on takana. Vuoden taitteessa, niin kuin sisään ja uloshengityksen välisessä lyhyessä tauossa, on kiteytyksen paikka. Loman aikana vaelsin paitsi Itä-Helsingin tuntemattomimmissa – pienissä mutta sitäkin hienommissa – metsiköissä, myös Berliinin puistoissa. Talvinen luonto on omiaan tukemaan ajatusten kokoamista.

Aikoinaan sana ”yksityisyrittäjä” kuulosti korvissani yksinäiseltä puuhalta. Luonnontie on kuitenkin ollut alusta saakka yhdessä tekemisen tie. Se on tuottanut tulosta ja samalla ollut aikaansaannos itsessään.

Yhteistyökumppaneita tavattiin usein ja mieluiten luonnossa. Alansa tarkkaan tuntevia ihmisiä, näkemyksiä, ajatusten vaihtoa, ymmärrystä ja samaa aallonpituutta. Luovien innovaatioiden edelläkävijöitä,  tutkijoita ja yrittäjiä,  luontokasvatuksen taitajia, metsätalouden vankkaa asiantuntemusta, hyvinvoinnin monipuolista osaamista. Kehitystyöhömme liittyviin kokeiluihin ja tutkimuksiin liittyi lukuisia lapsia ja aikuisia, jotka kukin antoivat arvokkaan panoksensa. Kursseille, luennoille ja konsultaatiohin osallistuneet loivat tulevaa innostuksellaan ja loistavilla kommenteillaan.

Päällimmäisenä mielessä on kiitollisuus teitä kaikkia kohtaan. Tuokoon tuleva vuosi hedelmällistä yhteisyötä entistäkin enemmän. Tiaiskillassakin eri tiaislajit ja joukon jatkeena vielä hippiäinen ruokailevat kuusikossa yksissä tuumin. Luonnossa oleilu myös tutkitusti lisää yhteispelin arvostusta ja yhteisöllisyyttä.

Luonnontie on kuljettanut viisaitten ihmisten luo, jotka ovat myös haastaneet tarkkanäköisesti. Vastauksiakin tärkeämpiä ovat olleet hyvät kysymykset.  Tiestä on kehkeytymässä kokonaisuus, joka tiivistää elämien mittaiset visiot, rakkauden suomalaiseen luontoon ja kasvavan kysynnän luonnosta saataville hyvinvointipalveluille. Ensimmäiset toteutetut projektit – terveysluontopolut, koulutushankkeet ja kurssit – toivat tuntumaa siihen, mitä tarvitaan. Suurin kumarrus kuuluu luonnolle, jossa luovuus virtaa ja unelmat ovat lähellä.

Kuluneena vuonna syntyi myös terveysmetsäblogi, jonka tarkoituksena on edelleen pureutua metsästä saatavan terveyden aihepiiriin. Kiitos teille lukijamme ja onnellista uutta vuotta!

Teksti: Adela Pajunen, Kuva: Susanna Kekkonen